Werking Chi Massage machines

Hoe werkt een Chi-machine?


De Chi Machine Swing brengt via de enkels de hele ruggengraat in beweging.
Tot aan de kruin van je hoofd worden alle wervels heel lichtjes bewogen zoals een vis zich in het water voortbeweegt.
Het is deze beweging die de wervelkolom niet alleen in balans brengt maar ook een optimale doorbloeding en ontspanning van de rugspieren verzorgt.
Dat op zichzelf zou al reden genoeg zijn om iedereen aan Maar de sterke heilzame werking van de chi- machine zit hem ook in het gegeven dat precies deze beweging het zuurstofgehalte van het bloed verhoogt.

Door de zijdelingse beweging van de ruggengraat vermindert de druk op de wervels en krijgt men een gevoel van welbehagen.
Wanneer we een vis zien zwemmen, stellen we vast dat de links-rechts beweging van zijn staart een zachte beweging van iedere wervel teweegbrengt. Uit dit fenomeen haalde Dr. Inoue zijn inspiratie en noemde het "the Goldfish Method".

De achterliggende gedachte


Het kleinste levende deeltje in ons lichaam is de cel. Ons lichaam bestaat uit zo'n 75 triljoen cellen. In deze cel vindt een zeer belangrijke verbrandingsreactie - ook oxidatiereactie genoemd - plaats, noodzakelijk voor het overleven van de cel.
Om een verbrandingsreactie goed te laten verlopen hebben we nood aan een brandstof, zuurstof (O2) en energie:
BRANDSTOF + ZUURSTOF + ENERGIE

Ook in de cel zijn deze onderdelen absoluut noodzakelijk. Brandstoffen halen we uit onze voeding, voornamelijk onder de vorm van koolhydraten. Zuurstof is aanwezig in de ons omringende lucht en ook energie halen we uit de voeding.
Wanneer we deze componenten samenbrengen, ontstaat een verbranding of oxidatie. Het eindresultaat van deze reactie bevat afvalstoffen, koolstofdioxide (CO2) en energie:  
BRANDSTOF + ZUURSTOF + ENERGIE = AFVAL + KOOLSTOFDIOXIDE + ENERGIE

De afvalstoffen worden uit de cel en uit ons lichaam verwijderd, koolstofdioxide wordt uitgeademd en het is de energie die onze cel in staat stelt om te kunnen functioneren.
Aangezien we in ons lichaam reserves van voedsel (brandstof en energie) hebben aangelegd onder de vorm van vetten, blijft zuurstof het belangrijkste onderdeel van deze verbrandingsreactie. Zonder zuurstof is leven dus onmogelijk!

Een tekort aan zuurstof in de cellen kan verzwakking van het immuunsysteem als gevolg hebben, of hartproblemen, vermoeidheid en slaapstoornissen, ademhalingsproblemen, spierstijfheid, depressie, stress, enz.
Om het lichaam goed te laten functioneren is een optimaal zuurstofgehalte heel belangrijk. Stel dat we 10 minuten geen lucht hebben, dan sterven we door gebrek aan zuurstof. Als we wel genoeg lucht krijgen, maar de zuurstof niet naar al onze cellen kan, geeft dit geen ernstig acuut probleem, maar wel een hele lijst chronische gezondheidsproblemen.

Vanwaar de positieve werking voor ons lichaam?


De frequentie is afgestemd op de gemiddelde hartslag en op het natuurlijk ritme van het "cranio sacrale vocht of hersenvocht". Dit is de vloeistof die tussen de hersenvliezen en ruggenmergvliezen zit. De beweging van dit vocht roept een dynamiek op in de hersenvliezen en de schedelbeenderen, waardoor het cranio-sacraal ritme ontstaat. Wanneer door spanningen in de hersenvliezen het ritme wordt verstoord, wordt ook de beweging in de schedelbeenderen, de ruggengraat en het heiligbeen gedeeltelijk geblokkeerd waardoor bepaalde lichaamsfuncties bemoeilijkt kunnen worden. Vandaar dat cranio-sacrale therapie gericht is op het opheffen van blokkades binnen het ritmisch cranio-sacraal systeem.
Wanneer de frequentie van de Chi-machine in resonantie komt met natuurlijke lichaamsritmes, resulteert dit in een optimale stroming van onze lichaamsvochten, een hogere zuurstoftoevoer en betere orgaanfuncties. Door deze passieve aerobic oefeningen verbruiken we geen energie, de hartslag en bloeddruk verhogen niet en genieten we toch, net als bij het sporten, van de voordelen van zuurstoftoevoer, betere doorbloeding en energie.

Chi machine : Onderrug nek en schouders ontspannen en pijnvrij. 

Het aantal oorzaken van deze klachten zijn: slechte houding, stress, slechte voeding en te weinig beweging.
Samen zijn ze verantwoordelijk voor het overgrote deel van de gezondheidsklachten van de westerse mens.

Door het dagelijks gebruik van de Chi Machine heeft u dagelijks beweging in uw hele ruggengraat tot aan de nek. Hierdoor verminderd de stress in de spieren, de gewrichten worden soepel waardoor uw klachten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Vele klanten zijn pijnvrij door onze chi Machines.  

Dus heeft u last van: Rugpijn van de middenrug,  Lage rugpijn, Spit rugpijn, Rugpijn bovenrug, Nekpijn, doe bij ons de chi machine test en overtuig uzelf. 

Na een kwartiertje, als de Chi Massenger ophoudt met schudden, is de sensatie die door je lichaam giert is echt onbeschrijfelijk.